Ανακοινώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ekpekpΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την προετοιμασία των Εκπαιδευτών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξη τους στους πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων.

Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνουν 1,5 μόρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

  1. 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
  2. 16 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης
  3. 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης (παρουσίαση μικροδιδασκαλιών των εκπαιδευομένων)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

-Αλληλογνωριμία, Στόχοι προγράμματος, Εκπαιδευτικό Συμβόλαιο
-Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι
-Δυναμική της Ομάδας
-Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
-Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
-Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό-Πολιτισμικό πλαίσιο
-Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία
-Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
-Εκπαιδευτικό υλικό – εποπτικά μέσα – Χώρος
-Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
-Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
-Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κεντρική Δομή Θεσσαλονίκης, Στρ. Μπραντούνα 3, 1ος όροφος, 2310 501770

Παράρτημα Γιαννιτσών: Αναγεννήσεως 6, 23820 83443

Παράρτημα Πτολεμαΐδας: Εθν. Αντίστασης 35, 24630 24843

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα