Ανακοινώσεις

VOUCHER Άνεργων πτυχιούχων 25 έως 29 ετών KAI 30 έως 45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Στις 28/06/2019 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα VOUCHER:


• για 3.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
• για 2.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».


Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει:


1. υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
2. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας (200) ωρών.
3. υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
4. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Επιδότηση Ωφελούμενου

Για την επιτυχή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα λάβουν επιδότηση ύψους 2.800 €.


Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:


• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

2. Βεβαίωση ανεργίας,

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών,

4. Εκκαθαριστικό (φορολογικού έτους 2017),

5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση-βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV),

6. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»,

7. Βεβαίωση δικαιούχου ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) – (αφορά μόνο τους δικαιούχους)

8. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (iban).

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59

Πληροφορίες στις δομές του ΚΔΒΜ2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Θεσσαλονίκη: 2310 501770

Γιαννιτσά: 23820 83443

Πτολεμαΐδα: 24630 24843

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα