Ενοικίαση αιθουσών

Ενοικίαση αιθουσών

Προγράμματα Κατάρτισης

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ- «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

educationΤο πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» " με κωδικό 24310, που εντάσσεται στην πρόσκληση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ξεκινάει την θεωρητική κατάρτιση την 24η Αυγούστου 2015 στο παράρτημα των Γιαννιτσών.

Περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"

Το πρόγραμμα κατάρτισης "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με κωδικό 16422, που εντάσσεται στην πρόσκληση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ξεκινάει την θεωρητική κατάρτιση την Πέμπτη 11/12/2014 στο παράρτημα της ΔΡΑΜΑΣ.

Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής:

1) ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (20 ΩΡΕΣ)
• Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου
• Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows
• Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου
• Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς, Νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων
• Οι βασικές λειτουργίες του Outlook Express: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, Προσθήκη λογαριασμού, Δημιουργία- αποστολή – λήψη μηνύματος, Κοινοποίηση – Ιδιαίτερη κοινοποίηση μηνύματος, Προώθηση μηνύματος, Επισύναψη αρχείων, Οργάνωση – Εύρεση μηνυμάτων, Βιβλίο Διευθύνσεων, Εκτύπωση μηνύματος.

2)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12 ΩΡΕΣ)

• Η έννοια της επιχείρησης
• Οι λειτουργίες της επιχείρησης και οι επιδιώξεις
• Η έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης
• Γνώσεις, ικανότητες και χαρακτηριστικά διοικητικών στελεχών
• Οργάνωση και διοίκηση
• Παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας επιχειρησιακής οργάνωσης
• Μοντέλα και χαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών
• Λειτουργική και δομική διάσταση της διοίκησης επιχειρήσεων
• Διαχείριση προσωπικού
• Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
• Διαχείριση χρόνου και εργασίας
• Οργάνωση & Διαχείριση Αλληλογραφίας και Δημοσίων Εγγράφων
• Αρχεία και Αρχειοθέτηση

3)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (18 ΩΡΕΣ)

• Επικοινωνία- Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
o Μέθοδοι επικοινωνίας
o Επικοινωνία με διάφορες ομάδες ανθρώπων
o Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων
o Η διαμόρφωση φιλοσοφίας ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιοτικής εξυπηρέτησης
• Προσέγγιση υποψηφίου πελάτη
o Διερεύνηση αναγκών του πελάτη
o Διαδικασία προσέγγισης- Σχεδιασμός πλάνου διαδικασίας πώλησης
o Επίσκεψη στον πελάτη και παρουσίαση
o Εξακρίβωση αναγκών υποψηφίου πελάτη
o Επίδειξη προϊόντος
o Διαπραγμάτευση με τον πελάτη (Τι είναι Διαπραγμάτευση;)
o Αντιμετώπιση αντιρρήσεων. (Αποτελεσματικός χειρισμός αντιρρήσεων, τεχνικές άρσης αντιρρήσεων)
• Η Προσωπική Πώληση
o Τι είναι η προσωπική πώληση
o Ο ρόλος της επικοινωνίας στην προσωπική πώληση
o Δημιουργικότητα και καινοτομία στη σύγχρονη πώληση
o Η γλώσσα του σώματος
o Τα εμπόδια στην επικοινωνία πελάτη-πωλητή
o Συναλλακτική ανάλυση και εφαρμογή στις πωλήσεις
o Ενεργητική-Παθητική Ακρόαση
o Η δύναμη της ακοής στις πωλήσεις
o Κλείσιμο συμφωνίας

4)Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (6 ΩΡΕΣ)
o Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας
o Πρότυπα ISO22000:2005 και ISO9001:2008.
o Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης
o Καινοτομία και Σχεδιασμός σε προϊόντα και υπηρεσίες
o Ο ρόλος της καινοτομίας στην ανάπτυξη και στην ευημερία μιας επιχείρησης

5)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)- ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK) (12 ΩΡΕΣ)

o Διαχείριση χρόνου
o Ιεράρχηση δραστηριοτήτων
o Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
o Εργαλεία διαχείρισης προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου
o Τρόποι αντιμετώπισης απρόσμενων εμποδίων στον προγραμματισμό
o Η διάκριση μεταξύ του «σημαντικού» και του «επείγοντος»
o Η «γλώσσα» του σημαντικού και πως χρησιμοποιείται
o Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων στην επαγγελματική προοπτική
o Ομαδική εργασία: Τα οφέλη για την επιχείρηση και για τα άτομα
o Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ατομική λειτουργία
o Οι συγκρούσεις, τα θετικά και αρνητικά και οι τρόποι αντιμετώπισης
o Οι διαφορετικοί ρόλοι που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα

6)ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
• Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
• Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας με έμφαση στην τήρηση των συστημάτων ασφαλείας και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παρουσιάζονται επίσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών που απορρέουν απ' αυτό, καθώς και ο ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.

7)ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (4 ΩΡΕΣ)
• Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο.
• Συμβάσεις εργασίας - Προσλήψεις μισθωτών.
• Χρονικά όρια εργασίας - Μερική απασχόληση.
• Αποδοχές εργαζομένων- Παροχή οικογενειακών επιδομάτων - Αργίες – Εορτές, Δώρο εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, Άδεια και επίδομα αδείας,
• Επιδότηση λόγω ανεργίας.

8)ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4 ΩΡΕΣ)
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία.
• Προσομοίωση Συνέντευξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας.
• Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
• Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής
• Βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτοαπασχόλησης

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα ξεκινήσει στις 20/1/2015 και θα χωριστεί σε 2 φάσεις:
Α' Φάση: Ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
Β' Φάση: Δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής

Παράρτημα Δράμας: Πρόγραμμα ανέργων ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στην Πτολεμαΐδα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο: Οργάνωση Αποθήκης με χρήση Η/Υ / Business Logistics κωδ.1, το οποίο θα είναι διάρκειας 550 ωρών όπου 250 ώρες αφορούν σε ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και 300 ώρες σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Περισσότερα

Ενοικίαση αιθουσών

Στα πλαίσια υλοποίσης προγραμμάτων κατάρτισης ο φορέας μας συνεργάζεται και με άλλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως προς την μίσθωση αιθουσών είτε στην Κεντρική Δομή του Βασιλουδίου είτε στα παραρτήματα της Δράμας, των Γιαννιτσών και της Πτολεμαΐδας. 

Για πληροφορίες απευθύνεστε στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ του ΚΕΚ, στο τηλέφωνο: 2310 501770.

Παράρτημα Πτολεμαΐδας: Προγράμμα ανέργων ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στην Πτολεμαΐδα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο: Οργάνωση Αποθήκης με χρήση Η/Υ / Business Logistics το οποίο θα είναι διάρκειας 550 ωρών όπου 250 ώρες αφορούν σε ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και 300 ώρες σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 

Υποβολή αιτήσεων: έως 5/5/2014

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Δομή των Γιαννιτσών στα πλαίσια δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Δομή των Γιαννιτσών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα

Προγράμματα Τηλεκατάρτισης

Προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια της Δράσης "Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ:

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στο ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ προγράμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ» κωδ. 6.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης όπου το 30% θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70% με τη μέθοδο της τηλε-κατάρτισης, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή).

Κύριες Ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο και Παρουσιάσεις

Μετά την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης ακολουθούν Εξετάσεις Πιστοποίησης στις παραπάνω ενότητες.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης και οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 3,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται στο ΚΕΚ, Βιογραφικό σημείωμα, 2.Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, 3.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 4.Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, 5.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας, 6.Υπεύθυνη Δηλώση του Ν. 1599/1986 Α)περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος και Β) περί υποβολής γνησίων αντιγράφων, 7.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του οικονομικού έτους 2012. 8. αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο υποψήφιος καταρτιζόμενος να είναι πρώτος δικαιούχος.

Υποβολή αιτήσεων: έως 21/2/2014

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ:

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει στη ΔΡΑΜΑ προγράμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» κωδ. 1.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης όπου το 30% θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70% με τη μέθοδο της τηλε-κατάρτισης, που αντιστοιχεί σε 70 ώρες (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή).

Κύριες Ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο και Βάσεις Δεδομένων.

Μετά την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης ακολουθούν Εξετάσεις Πιστοποίησης στις παραπάνω ενότητες.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης και οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 3,00 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται στο ΚΕΚ, Βιογραφικό σημείωμα, 2.Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, 3.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 4.Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, 5.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας, 6.Υπεύθυνη Δηλώση του Ν. 1599/1986 Α)περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος και Β) περί υποβολής γνησίων αντιγράφων, 7.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του οικονομικού έτους 2012. 8. αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο υποψήφιος καταρτιζόμενος να είναι πρώτος δικαιούχος.

Υποβολή αιτήσεων: έως 21/2/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ: Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ στην Πτολεμαϊδα πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με θέμα:

«Διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων» με βάση τις οδηγίες του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα