Τρέχοντα Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Tο Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν την σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης και να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Security πρέπει αρχικά να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Όσοι διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Μετά την παρακολούθηση της κατάρτισης οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α., οι οποίες διεξάγονται σε χώρους εκπαιδευτικών κέντρων που επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Εξεταστικά Κέντρα των Περιφερειών της χώρας, εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι επαρκής. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 14 γραπτές ερωτήσεις ανάπτυξης ενώ γίνεται και προφορική εξέταση τους. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες:
Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης (300 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας) ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Στο Πρακτικό Μέρος η θεματολογία των εξετάσεων αντλείται από τον κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης. Η εξέταση γίνεται μέσω της μεθόδου περίπτωσης μελέτης και περιλαμβάνει κυρίως πρακτικά σενάρια και ερωτήματα που θέτονται στους εξεταζόμενους μέσα από το πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων και της εμπειρίας στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται να πληρωθούν τα εξής παράβολα:
• Εκατό ευρώ (100€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
• Πενήντα ευρώ (50€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ δέχεται αιτήσεις για προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών που καλύπτουν και τις 12 θεματικές ενότητες όπως αυτές ορίζονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α και που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

  • Οι ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων θα προσαρμόζονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των καταρτιζομένων αλλά και των εκπαιδευτών.
  • Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται κατά βάση από αστυνομικό, πυροσβέστη και νοσηλευτή.
  • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».
  • Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διαμορφωμένο ώστε να προσφέρει υψηλή ποιότητα σπουδών συνδυάζοντας ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, παροχή σημειώσεων, διενέργεια μελετών περίπτωσης, ομαδική συνεργασία, προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.
  • Μετά το πέρας του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας» αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Ωστόσο, για όλους όσους διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας και δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών, το ΚεΔιΒιΜ 2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ οργανώνει ταχύρυθμα σεμινάρια 20 ωρών για την προετοιμασία των υποψηφίων τόσο για τις γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΡ. ΜΠΡΑΝΤΟΥΝΑ 3, ΤΗΛ: 2310501770
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 6, ΤΗΛ: 2382083443
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 36, ΤΗΛ: 2463024843

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα