Θεσσαλονίκη
2310 501770
Γιαννιτσά
23820 83443
Πτολεμαϊδα
24630 24843
Η εταιρία

Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ VOUCHER 80.000

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η οριστική Πρόσκληση και ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» σήμερα 27/07/2022 και ώρα 05:00 μ.μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
Α) Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr Αρχική/Εκπαίδευση /Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Β)Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση, δηλαδή μπορεί να εκδοθεί από 27/7/2022 και έπειτα.

Προσοχή ιδιαίτερη στην υπεύθυνη δήλωση μέσω gov. gr . Αν δεν έχετε πιστοποιήσει κατά το παρελθόν το κινητό σας ή δεν έχετε e-banking θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς e-banking από την τράπεζα που συνεργάζεστε.

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Θα πρέπει να “διαφυλάξετε" την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

 

Τα διαθέσιμα προγράμματα από το ΚΔΒΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ είναι τα εξής:


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (200 ώρες: Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 72 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 54)
  2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων (200 ώρες:Δια ζώσης: 76 ώρες, Σύγρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 53)
  3. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (200 ώρες:Δια ζώσης: 83 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 85 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 32)
  4. Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 74 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 55)


ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (200 ώρες:Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 81 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 45)
  2. Κυκλική Οικονομία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 58)
  3. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Building (197 ώρες:Δια ζώσης: 72 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 84 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 41)

 

 

Πληροφορίες:

Θεσσαλονίκη: 2310 501770

Γιαννιτσά: 23820 83443

Πτολεμαΐδα: 24630 24843

80.000

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία
Θεσσαλονίκη
: 2310501770
Γιαννιτσά     : 2382083443
Πτολεμαίδα   : 2463024843

Εγγραφή στο Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Follow us on social

Search