Θεσσαλονίκη
2310 501770
Γιαννιτσά
23820 83443
Πτολεμαϊδα
24630 24843
Η εταιρία

Προφίλ ΚΕΚ

Σύντομη παρουσίαση του ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ


Το Κ.Ε.Κ. «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ» είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) με τη συμμετοχή των αντίστοιχων ενώσεων του Ν. Πέλλας, Ν. Κοζάνης, Ν. Δράμας καθώς και 60 φοροτεχνικών μελών της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. και των κατά τόπους ενώσεων, που ξεκίνησε το 1996.

Πιστοποιήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κωδικός Πιστοποίησης: 11101093) ως Εθνικής Εμβέλειας Θεματικό ΚΕΚ στα εξής θεματικά πεδία:

 • Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής
 • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
 • Επαγγέλματα περιβάλλοντος
 • Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας
 • Παιδαγωγικά επαγγέλματα
 • Αγροτικά επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών

Από το 2019 το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Προτύπων:

 • ΕΛΟΤ ISO/IEC 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών
 • ISO/IEC 27701:2019 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας

με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, Διαχείριση, Οργάνωση, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια βίου Μάθησης και Άσκηση Συναφών προς αυτή Δραστηριοτήτων - Οργάνωση, Υποστήριξη και Υλοποίηση Τηλεκατάρτισης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) και εξ Αποστάσεως Κατάρτισης, Κατάρτισης Μικτής Μορφής (Blended Learning) - Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Επαγγελματική Συμβουλευτική και εξ Αποστάσεως Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Με την ίδρυση κα στελέχωση της έδρας στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν τα αντίστοιχα παραρτήματα της περιφέρειας στα Γιαννιτσά, την Πτολεμαϊδα και τη Δράμα.

Σκοπός του ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης όπως και όλες οι συναφείς προς το αντικείμενο αυτό έρευνες, μελέτες κα λοιπές δραστηριότητες.

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού η εταιρία δραστηριοποιείται για την:
 Επιμόρφωση της νεολαίας και του πληθυσμού της χώρας και ειδικότερα της Μακεδονίας μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις, πανευρωπαϊκές συναντήσεις και διεθνείς εκδηλώσεις. Επίσης η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέλει το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την Ελλάδα.

 • Ανάπτυξη της πολιτισμικής ιδέας.
 • Επιμόρφωση των νέων σε θέματα του πρωτογενούς τομέα.
 • Επιμόρφωση των νέων σε θέματα βιομηχανίας-μεταποίησης και εμπορίου.
 • Επιμόρφωση των νέων στην έρευνα και Τεχνολογία.
 • Επιμόρφωση των νέων ανέργων πτυχιούχων ή μη στην οικονομία, διοίκηση και πληροφορική.
 • Επιμόρφωση στις μεταφορές-τηλεπικοινωνίες.
 • Επιμόρφωση σε θέματα τραπεζικού, χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα.
 • Επιμόρφωση σε θέματα υγείας και λοιπών υπηρεσιών.
 • Επιμόρφωση σε θέματα που απευθύνονται στους θύλακες ανεργίας.
 • Επιμόρφωση σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Επιμόρφωση σε θέματα με ειδικές δράσεις, όπως νέοι, γυναίκες κλπ
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα σχεδιασμού ,βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα οικολογικής γεωργίας.
 • Η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών πολιτισμικού τουρισμού (αγροτουρισμός, βιοτουρισμός, οικοτουρισμός, ιστορικός και παραδοσιακός τουρισμός)
 • Η μελέτη, έρευνα και ενημέρωση σε θέματα απογραφής, αξιολόγησης, προβολής και διατήρησης των ιστορικών, παραδοσιακών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών διαφόρων περιοχών της Μακεδονίας και της χώρας.
 • Η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για την απασχόληση των ανέργων νέων σε νέα επαγγέλματα και Τεχνολογίες. ¬
 • Η εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης - διοίκησης και πληροφορικής .
 • Η έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών η παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού και η ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 • Η συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της περιοχής της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλες μορφές διακρατικής συνεργασίας.
 • Η διάδοση της αθλητικής ιδέας με την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς του αθλητισμού των νέων
 • Κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα εμπορίας προώθησης προϊόντων - Marketing και προβολής.
 • Κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα μεταποίησης των προϊόντων του αγροτικού τομέα
 • Κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα μεταποίησης των προϊόντων του βιομηχανικού τομέα.
 • Η μόρφωση των νέων μέσα από την κατάρτιση και εκπαίδευση των λοιπών υπηρεσιών του δευτερογενούς τομέα.

Συνολικά οι σκοποί της εταιρίας προορίζονται στις εξής κατευθύνσεις:

 • οικονομία – διοίκηση
 • πληροφορική- πολυμέσα
 • πρωτογενής τομέας
 • βιομηχανία- μεταποίηση- εμπόριο
 • ερευνα –τεχνολογία
 • μεταφορές – τηλεπικοινωνίες
 • τραπεζικός χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός τομέας
 • πολιτισμός- αθλητισμός- τουρισμός- περιβάλλον
 • υγεία και λοιπές υπηρεσίες
 • θύλακες ανεργίας
 • κοινωνικός αποκλεισμός
 • ειδικές δράσεις (νέοι, γυναίκες κλπ)

 

 

Κεντρική Δομή, Στρ. Μπραντούνα 3, Θεσσαλονίκη

Αίθουσα Διδασκαλίας 1

Αίθουσα Διδασκαλίας 2

Αίθουσα Πληροφορικής

 

Παράρτημα Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως 6

 Αίθουσα Διδασκαλίας

 

Αίθουσα Πληροφορικής

 

Παράρτημα Πτολεμαΐδας, Εθνικής Αντίστασης 35

359665464 597727365602483 4363973188730705478 n

 

Αίθουσα Διδασκαλίας

aithousa didask ptol

 

Αίθουσα Πληροφορικής

aith plhrof ptol

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία
Θεσσαλονίκη
: 2310501770
Γιαννιτσά     : 2382083443
Πτολεμαίδα   : 2463024843

Εγγραφή στο Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Follow us on social

Search