Θεσσαλονίκη
2310 501770
Γιαννιτσά
23820 83443
Πτολεμαϊδα
24630 24843
Η εταιρία

Τεχνικός Ασφαλείας Εργοδοτών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

1.Fotolia 61876487 XSΣεμινάρια τεχνικού ασφάλειας κατηγορίας Γ' και Β'


Το Κ.Δ.Β.Μ.2 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ και ΦΕΤΟΣ οργανώνει σεμινάρια εργοδοτών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ και Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.


Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:
• σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε ΕΞΥΠΠ ή
• σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

>>>>Ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι ή να επιμορφώσετε εργαζόμενο της επιχείρησής σας, μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής.

• Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 10 ωρών (επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας πχ λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σουπερ μαρκετ, φροντιστήρια κτλ)
• Το κόστος είναι στα 70 € συνολικά για τις 10 ώρες παρακολούθησης. Δίδεται και ηλεκτρονικό υλικό με σημειώσεις.
• Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να μας αποστείλει α) την σχετική αίτηση, β) την εικόνα από ΑΑΔΕ με τους ΚΑΔ και  γ) αν είναι ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει το απαραίτητο παραστατικό με «επισήμανση» του μέρους του από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εάν η ιδιότητα του εργοδότη προκύπτει από βεβαίωση επιμελητηρίου υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με σχετική επισήμανση αν απαιτείται.

• Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών (επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας όπως συνεργεία, βιοτεχνίες, πρατήρια καυσίμων, οικοδομικά, service, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κτλ)
• Το κόστος είναι στα 130 € συνολικά για τις 35 ώρες παρακολούθησης. Δίδεται και ηλεκτρονικό υλικό με σημειώσεις.
• Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, πρέπει να μας στείλει α) την σχετική αίτηση,  β) την εικόνα από ΑΑΔΕ με τους ΚΑΔ και γ)το αντίστοιχο δικαιολογητικό ανάλογα με τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί (πχ απόδειξη δεκαετούς εμπειρίας ως εργοδότης, πτυχίο τεχνικής ειδικότητας απο ΤΕΕ,ΤΕΛ,ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΤΕΙ κτλ)
• Εφόσον μια επιχείρηση διαθέτει περισσότερους του ενός ΚΑΔ σημειώνεται εκείνος που κατατάσσει την επιχείρηση σε κατηγορία Β΄ (π.χ. εάν διαθέτει 3 ΚΑΔ βάσει των οποίων η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Γ΄ και 1 ΚΑΔ βάσει του οποίου η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Β΄ σημειώνεται ο ΚΑΔ της κατηγορίας Β΄). Εάν διαθέτει περισσότερους του ενός ΚΑΔ κατηγορίας Β΄ σημειώνει έναν εξ αυτών.

 

Αίτηση εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310 501770
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 23820 83443
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2463 024843

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία
Θεσσαλονίκη
: 2310501770
Γιαννιτσά     : 2382083443
Πτολεμαίδα   : 2463024843

Εγγραφή στο Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Follow us on social

Search